Edukačný projekt „Vidieť svet(lo)“

Infobrožúra Vidieť svet(lo)
„Vidieť Svet(lo)“ je edukačný projekt, ktorého cieľom bolo poukázať na dôležitosť riadneho osvetlenia cyklistov, ako aj znalosti a dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Projekt bol zameraný primárne na deti základných a stredných škôl. V decembri 2014 sme v rámci prvej fázy realizovali prednášky a diskusie na pezinskom Gymnáziu a na Základnej škole Na bielenisku. V budúcnosti by sme projekt radi rozšírili aj na ďalšie pezinské školy.

čítať viac


Critical Mass Pezinok

Critical Mass je názov pre hromadnú jazdu cyklistov, ktorou občania mesta poukazujú na nedostatočné cyklistické podmienky a slabo rozvinutú infraštruktúru. Hromadné jazdy tohto typu sa konajú vždy posledný piatok v mesiaci, a to po celom svete. Pezinok nie je výnimkou. Cyklisti a podporovatelia cyklistickej dopravy v našom meste sa stretávajú vždy o 18. hodine pri morovom stĺpe na Radničnom námestí, odkiaľ vyrážajú na spoločnú jazdu mestom.

čítať viac


Cyklopromenáda

Pezinská Cyklopromenáda je jedinečným športovo-kultúrnym podujatím, ktoré pravidelne organizujeme každý rok v septembri. Ide o spoločnú jazdu cyklistov z Pezinka a blízkeho okolia, ktorou sa snažíme upozorňovať na dôležitosť cyklistickej dopravy v meste. Okrem zdôrazňovania ekologického a zdravotného aspektu cyklistiky je toto podujatie aj menšou mestskou atrakciou, keďže sa jeho účastníci obliekajú do netradičných a dobových kostýmov.

čítať viac