Critical Mass Pezinok

Critical Mass je názov pre hromadnú jazdu cyklistov, ktorou občania mesta poukazujú na nedostatočné cyklistické podmienky a slabo rozvinutú infraštruktúru. Hromadné jazdy tohto typu sa konajú vždy posledný piatok v mesiaci, a to po celom svete. Pezinok nie je výnimkou. Cyklisti a podporovatelia cyklistickej dopravy v našom meste sa stretávajú vždy o 18. hodine pri morovom stĺpe na Radničnom námestí, odkiaľ vyrážajú na spoločnú jazdu mestom.