Cyklopromenáda

Pezinská Cyklopromenáda je jedinečným športovo-kultúrnym podujatím, ktoré pravidelne organizujeme každý rok v septembri. Ide o spoločnú jazdu cyklistov z Pezinka a blízkeho okolia, ktorou sa snažíme upozorňovať na dôležitosť cyklistickej dopravy v meste. Okrem zdôrazňovania ekologického a zdravotného aspektu cyklistiky je toto podujatie aj menšou mestskou atrakciou, keďže sa jeho účastníci obliekajú do netradičných a dobových kostýmov.