Edukačný projekt „Vidieť svet(lo)“

Infobrožúra Vidieť svet(lo)
„Vidieť Svet(lo)“ je edukačný projekt, ktorého cieľom bolo poukázať na dôležitosť riadneho osvetlenia cyklistov, ako aj znalosti a dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Projekt bol zameraný primárne na deti základných a stredných škôl. V decembri 2014 sme v rámci prvej fázy realizovali prednášky a diskusie na pezinskom Gymnáziu a na Základnej škole Na bielenisku. V budúcnosti by sme projekt radi rozšírili aj na ďalšie pezinské školy.

 

Videreportáž z TV Pezinok

Aftermovie

pf